Filmtidskriften Chaplin läggs ned. Efter drygt 40 år som den ledande filmtidskriften i Sverige kommer Chaplin om några veckor ut med sitt sista nummer.

Filmhusförlaget AB som ägs av Svenska Filminstitutet lägger med omedelbar verkan ned tidskriften. Nedläggningen beror på tidningens dåliga ekonomi. Chaplin går i dag med 1,5 miljoner i förlust. De senaste tio åren har tidskriften tappat hälften av sin upplaga och har nu bara 4 000 prenumeranter.