Att det tycks finnas gott om folk som har svårt att skilja på en hiss och en offentlig toalett är knappast något nytt. I Singapore, som gjort sig känt för sin renlighetsiver, har man funnit en högteknologisk lösning på problemet.

Hissarna i en del stora byggnader har utrustats med sensorer som uppfattar om urin förekommer i hissen. Då stoppas hissen och förövaren får vackert vänta tills polisen kommer. Straffet är böter upp till nästan 11 000 kronor. Metoden är effektiv, meddelar miljöministeriet.