Finländska myndigheter jobbar på en lag som ska förbjuda spridning av datorvirus - oavsett om det sker avsiktligt eller inte. Förslaget ska läggas fram inom två veckor, skriver Wired News.

Det skulle innebära att den finländare som tar med en diskett till jobbet och låter bli att kolla den med ett antivirusprogram begår en straffbar handling. Samma sak om ett virus sprids från en fil som laddats ner från Internet.