Lärarna på Parkskolan i Sandviken vill få möjlighet att drogtesta eleverna på skolan. Bakom lärarnas krav finns ett aktuellt fall där det upptäcktes att en elev använde narkotika. Hans problem blev kända först när han själv tog initiativ till behandling.

- Det är en säkerhetsfråga. Med de maskiner vi använder kan eleverna skada både sig själva och andra, säger huvudskyddsombudet Ernst Pötzscher till Arbetarbladet.

Skolans tre skyddsombud efterlyser nu tydliga regler för hur elever med kriminell belastning eller narkotikaproblem ska tas emot. Skolans rektor har förståelse för att lärarna är oroliga.

- Jag vet inte om det är möjligt att tvinga en elev att lämna prover, säger hon.