Förra helgen fritogs nio höns från ett hönseri på Söderön i Östhammar. Intill dörren till hönseriet hade någon eller några klottrat "DBF" - vilket står för Djurens befrielsefront - och "Befria hönsen". Dörren till hönseriet, som håller 7 000 höns, var olåst. Fyra burar med tre höns i varje hade öppnats. Enligt ägaren kom tre till rätta.

Ytterligare information:
Djurens Befrielse Front, Box 2051, 265 02 Åstorp. Tel: 042-576 93.