Organisationen Djurrättsalliansen har inlett en kampanj mot Försvarets forskningsanstalt, FOA. Kritiken gäller bland annat djurförsök med sarinklorid - en nervgas som i trettio år använts vid försvarsövningar, trots att dess effekter inte är helt kända.

FOA i Umeå ska i år testa sarinklorid på 80 råttor för att undersöka ämnets giftighet. Djuren ska andas in ämnet och sedan observeras under minst fjorton dagar. Djur som uppvisar allvarlig förgiftning kommer att avlivas, skriver FOA i sin ansökan till Djurförsöksetiska nämnden, som godkänt testerna. Allvarlig förgiftning kan bland annat medföra att andningsmusklerna förlamas.

Djurförsöken upprör Djurrättsalliansen som inlett en kampanj mot FOA. Förra torsdagen demonstrerade mellan 40 och 50 djurrättsaktivister på torget i Umeå.

Protesterna riktas också mot en av FOA:s chefer personligen, som utpekas som djurplågare. Förra söndagen demonstrerade omkring 15 personer från Djurrättsalliansen i det bostadsområde där FOA:s forskningschef Sven-Åke Persson bor.

Flygblad med rubriken "Din granne plågar djur" delades ut. På sin hemsida på Internet skriver Djurrättsalliansen, tidigare kallad Vegan Resistance, "nu är det dags att ge FOA ett helvete. De ska inte längre ostört få fortsätta sina grymma djurförsök... Protestera".

FOA testar en nervgas vars giftighet redan är känd, säger djurrättsaktivisterna till Västerbottens Kuriren. Därför är djurförsöken onödiga. Protesterna kommer att fortsätta tills försöken upphör, fastslår talesmannen Tomas Westerlund som försvarar personangreppet mot forskningschefen.

- Han har ansvar för försöken, han kan stoppa dem. Även om försöken gått igenom en etisk prövning är de inte etiskt godtagbara.

FOA anser att Djurrättsalliansen sprider en osaklig och ovederhäftig bild av djurförsöken. Sarinklorid är närbesläktad med nervgasen Sarin, men mindre giftig. Medan Sarin sedan länge använts som kemiskt stridsmedel har sarinklorid utnyttjats som "övnings-gas" vid försvarsövningar för att upptäcka och sanera nervgaser.

- Sarinklorid borde ha undersökts för länge sedan. Ämnet har använts vid övning av militära förband i trettio år, men vi vet inte hur giftigt det egentligen är, säger Sven-Åke Persson.

- Det kan ju tyckas lite konstigt, men arbetsmilj ölagstiftningen har ändrats under årens lopp och var väl inte så utarbetad för trettio år sedan. Ingen har dock kommit till skada vid övningarna.

Som forskningschef har Persson även tidigare utsatts för obehagliga överraskningar. I juni i fjol placerades en molotovcocktail på hans farstukvist. Ingen person kom till skada. Misstankarna riktades mot militanta veganer, men ingen har ännu kunnat bindas vid brottet. Polisen utreder fortfarande fallet tillsammans med de färska misstankarna om förtal och brott mot ordningslagen.

FOA i Umeå använde i fjol 2 400 av totalt 600 000 försöksdjur i Sverige.

Ytterligare information:
Djurrättsalliansen, Box 6092, 906 03 Umeå
Telefon: 090-190209
E-post: djur@geocities.com
Webbsida: http://www.geocities.com/CapitolHill/5959