Vid årsskiftet kriminaliseras sexköp i Norge. Det står klart sedan den del av stortinget som kallas odelstinget antagit sexköpslagen.

Lagen ska nu behandlas i lagtinget, men det är bara en formalitet, då både Arbeiderpartiet, Socialistisk Venstreparti, Senterpartiet och Kristelig Folkeparti stöder förslaget.

Oppositionen har däremot ställt sig kritisk till den nya lagen. Det blir bara värre för de prostituerade, eftersom de måste gå under jorden, säger Fremskrittspartiet.

Det norske sexmarkedet (Verdens Gang):
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/

Stopp trakasseringa av prostituerte (Internasjonale Socialister):
http://intsos.no/?id=3471