Danska Konservative Folkeparti föreslår att prostituerade ska få gå med i facket och kunna ansluta sig till a-kassan. Den kristna fackföreningsrörelsen Krifa, konstaterar att de prostituerade i så fall är välkomna hos dem som medlemmar. Krifas ordförande, Søren Fibiger Olesen, säger till Nordjyske.dk:

"Så länge det är laglig verksamhet ska inte vi göra oss till domare och göra skillnad på folk. Det är en statlig organisation vi hanterar."
Olesen tror att de redan har medlemmar som säljer sex. Men idag måste de ange massör som yrke, då prostitution saknas som alternativ. Den danska arbetslöshetskassan ASE är även de positiva till förslaget. Om lagen ändras så att de prostituerade kan få arbetslöshetsersättning, så är även ASE redo att ta emot dem som medlemmar. Thomas Telving, presschef på ASE, säger till DR:

"Prosituerade är också välkomna. Vi tar inte någon moraliskt ståndpunkt. Det är det politikerna som får göra."
Samtliga tre regeringspartier har dock avvisat förslaget. De lovar istället att återkomma med ett eget förslag gällande de prostituerades rättigheter. Så sent som i november meddelade regeringen att man inte ville ha någon sexköpslag som i Sverige.

Det ger problem, anser Konservative Folkeparti. Att köpa eller sälja sex är lagligt i Danmark, men de prostituerade har inte samma rätt som andra på arbetsmarknaden.

http://www.nordjyske.dk/nyheder/krifa-ja-til-sexarbejdere/4f24aa14-4bcc-4002-8579-a6da27013ff1/112/1513
http://avisen.dk/krifa-prostituerede-er-velkomne-her_204855.aspx
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/02/06/073012
http://www.krifa.dk
http://www.konservative.dk