Hells Angels klubblokal i Karlstad är snart till salu. Deras klubblokal har beslagtagits av Kronofogdemyndigheten.

Bakgrunden är en brottsutredningen kring Värmlands Finans. En tidigare president i Hells Angels är en av de misstänkta i finanshärvan, och han har en skatteskuld på 1,3 miljon kronor.

Enligt Skatteverket köptes klubblokalen 2011 för 1,8 miljoner kronor av ett underbolag till Värmlands Finans. Innan underbolaget försattes i likvidation - och senare i konkurs - skrevs lokalen över på ex-presidenten.

Värdet på lokalen är att anse som lön, menar Skatteverket. Men den togs inte upp i ex-presidentens deklaration, därav skattekravet. Han överklagade Förvaltningsrättens dom, och hänvisade till att han inte var rättmätig ägare av klubblokalen, samt att han aldrig varit anställd inom det bolag som köpt fastigheten. Men Kammarrätten gick på Skatteverkets linje.

Efter en dom i Värmlands tingsrätt ska gården nu återgå till underbolaget, eller rättare sagt dess konkursbo. Klubblokalen ska säljas för att täcka byggbolagets skulder. Merparten av dem, 1,8 miljoner kronor, till konkursboet i Värmlands Finans.

Klubblokalen ligger på adreessen Härtsöga 218 i Karlstad. Biytorna är 1 383 kvadratmeter och tomten är på 13 780 kvadrameter.

http://hells-angels.se/karlstad/
http://www.vf.se/node/257834
http://blog.zaramis.se/2012/05/16/fifflarna-varmland-finans-och-hells-angels/