En irakisk regeringstidning pekar i ett våldsamt utfall ut Internet som ett vapen i USA:s arsenal för världsherravälde.

Internet stämplades i Al-Jumhuriyas ledare som "slutet för civilisation, kultur och etik" och ett av de onda amerikanernas medel "för att tränga in i varje hus i världen och ensamma ta kontrollen över människorna i den nya globala världsbyn".

Den irakiska allmänheten har inte tillgång till Internet.