Högsta domstolen (HD) beslutade i måndags att inte pröva beslaget av haschpipor från Happy headshop i Stockholm. Det innebär att merparten av de beslagtagna piporna förverkas.

Målet var ovanligt på så sätt att det inte låg något brott bakom beslaget. Piporna togs av polisen för att hindra andra att begå brott, det vill säga röka hasch. Lagen säger att föremål får förverkas om de på grund av sin särskilda beskaffenhet kan befaras komma till brottslig användning.

Ytterligare information:
E-post: happy@sativa.se
Hemsida: http://www.sativa.se