Konflikten mellan den fackliga rörelsen Syndikalisterna och företagsledningen på Juvelbageriet i Hägersten fortsätter. Syndikalisterna protesterar mot ett nytt arbetstidsavtal.

Livsmedelsarbetareförbundet, som organiserar merparten av bagarna, står bakom avtalet och berörs inte av konflikten. 13 av Syndikalisternas medlemmar strejkar sedan en vecka.

Juvelbagerierna betraktar strejken som vild och har nu stämt ett antal av Syndikalisterna inför arbetsdomstolen.

Ytterligare information:
Syndikalisterna Stockholm LS, Bergsundsg. 10, 117 37 Stockholm.
Tel: 08-658 62 69