Att använda cannabis och innehav för eget bruk kommer i praktiken inte längre att vara straffbart i Finland år 2020. Det förutspås i en rapport från Polishögskolan.

I rapporten "Huumeet Suomessa 2020 - ennakointitutkimus" tror över hälften av de tillfrågade experterna att lagstiftaren inte längre kommer att bry sig am cannabisanvändning, så länge det handlar om eget bruk. En tredjedel av dem ser detta dessutom som en önskad utveckling. I rapporten slås fast att straffen inte har önskad effekt, utan snarare försnabbar utslagning.

Däremot så tror endast en tredjedel av experterna att cannabis kommer att legaliseras helt. Enlig rapporten är det mer troligt att cannabis fortsättningsvis är olagligt, men i praktiken ingriper man inte.

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/02/06/inget-straff-anvandning-av-cannabis-ar-2020
http://www.polamk.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/files/500DA101189BE120C22579E300476D75/$file/Raportteja101_web.pdf
http://www.poliisiammattikorkeakoulu.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/pfbd/C8E1DAB7AC79B02AC22579F400340E62?opendocument