Kinesiska ambassaden på Djurgården vägrar, trots flera påstötningar från UD och länsstyrelsen, att söka tillstånd för en illegal övervakningskamera vid entrén, skriver Dagens Nyheter.

Kameran är placerad vid ambassadens entré och kan även filma området utanför ambassaden där allmänheten fritt får upehålla sig. Ambassadens administrative chef, Yan, anser dock enligt DN att man följer lagstiftningen.