En Iransk religös stiftelse har höjt priset på Salman Rushdies huvud. Den som dödar den "hädiske" författaren utlovas motsvarande 18 miljoner kronor, mot tidigare 14.5 miljoner.

Dessutom utlovas ränta för hela den tid som gått sen ayatollah Kohmeiny gav alla rätttrogna muslimer order att mörda Rushdie för åtta år sedan. Irans president Rafsanjani tar dock avstånd från stiftelsens utspel. Irans regering har lovat att inte jaga Rushdie, men hävdar också att man inte kan upphäva Kohmeiny's "fatawa".