Anti-AFA finns nu även på Internet. Här kommer man bl.a. att lägga upp information om "kommunister" och "antifascister". Man kommer också att skapa en databas med information om antifascistiska terrordåd.

http://www.ariskkamp.com/a_afa