Polisledningen sa nej, men de sex Malmöpoliserna beslöt ändå att de skulle träna terroristbekämpning. Övningen bestod i att klättra ner från en flygande helikopter via repstege.

De misstänkta poliserna, som nu riskerar åtal för tjänstefel och olydnad, genomförde övningen från en militärhelikopter på Säve flygplats utanför Göteborg i början av året.