På Kulturhuset i Stockholm ställde Sture Johannesson 1976 ut ett porträtt av Ulrike Meinhof med texten "Kamrat Ulrike, revolutionen ska hämnas dig". Intill fanns kistbanden från Ulrike Meinhofs begravning som konstnären fiskat upp ur en container på kyrkogården.

Men utställningen stoppades efter två dagar av Stockholms kulturnämnd, som menade att det gav en alltför positiv bild av den tyska terroristen Ulrike Meinhof, som hade avlidit en månad tidigare. Nu visas verket av Tensta konsthall.

Sture Johannesson skriver på sin webbplats:

"Jag kände sorg. Jag sympatiserade inte med Rödaarméfraktionen som såg sig som en kropp, det var främmande för mig som alltid hyllat individen. Men Ulrike Meinhof slogs för samhällets olycksbarn. Utställningen censurerades av diplomatiska skäl."
Verket ingår i Tensta konsthalls nya samlingsutställning "Samhället utan egenskaper" som har vernissage imorgon klockan 17-20. Utställningen pågår sedan fram till den 26 maj. På sin webbplats skriver Tensta konsthall:

"Samhället utan egenskaper återvänder till ämnen, frågor och problem som var aktuella under 1960-talet. Till dem hör utbildning och pedagogik, militans, barnet som ett aktivt subjekt och konstinstitutionen som ett kritisk verktyg. Utställningen berör också bilden av barn i konsten och i samhället. Samhället utan egenskaper tar avstamp kring tiden för studentrevolterna år 1968 och rör sig, via 1970 och 1980-talet, fram mot positioner inom den samtida konsten och arkitekturen."
http://www.tenstakonsthall.se/swedish/#post-ett-samhalle-utan-egenskaper
http://www.sturejohannesson.com/artworks/nervsyst.html
http://www.rafinfo.de
http://www.aftonbladet.se/kultur/article281287.ab