Online-editionen av tidningen ETC, Dagens ETC, släpps med början den 14 februari. Detta markerar en ny epok i svensk elektronisk tidningsproduktion.

Det nya är att Dagens ETC blivit beviljad presstöd från presstödsnämnden som i och med detta visat att man slutat diskriminera elektronisk media och satt likhetstecken mellan papperstidningar och elektroniska tidningar.

Detta innebär samtidigt naturligtvis att samma prestationskrav ställs från presstödsnämnden. Dagens ETC måste få ihop minst 2 000 prenumeranter som vardera har lust att bidra med 260 kronor per år för sin onlineprenumeration.

- Det är presstödsnämnden som tvingar oss att ta ett kliv bort från grundtanken med Internet - den att allt ska vara gratis. Vi måste knyta ett visst antal betalande och lösenordförsedda prenumeranter till oss för att få stöd, och varje prenumerant markerar ett sålt exemplar av tidningen, säger Dan Josefsson, journalist på ETC.

En "testsändning "av tidningen genomfördes under maj 1996 vilket lockade en mängd läsare. Dessa informerades nyligen om den kommande skarpa versionen och ombads bli prenumeranter med följande mening, "Vi hoppas du är en av de som väljer att prenumerera på Dagens ETC och hjälpa till att bygga upp ett ny oberoende media i det här landet". Enligt Dan Josefsson har intresset visat sig vara över förväntan stort.

- Efter det att vi skickade ut brevet i fredags har det fullkomligen rasat in prenumerationsanmälningar på redaktionen. I samband med lanseringen den 14 februari är det sagt att osäkra ska kunna läsa Dagens ETC på prov. ETC:s förhoppning är att detta ska locka till sig ytterligare prenumeranter vilket innebär ytterligare stöd från presstödsnämnden.

Omfånget på Dagens ETC kommer enligt Dan Josefsson till en början bli rätt blygsamt. Ju fler prenumeranter tidningen knyter till sig desto mer pengar får man att röra sig med, vilket i förlängningen innebär att man kommer kunna anställa fler journalister och därmed producera fetare nummer av tidningen.

Dagens ETC blir en, som man själva kallar det, dagstidning på veckobasis. Ett nytt nummer kommer alltså att släppas varje vecka och där emellan kommer vissa finjusteringar att göras dagligen. Vid sidan av Dagens ETC fortsätter den riksbekanta pappersversionen av ETC att komma ut som vanligt med den skillnaden att en viss mängd av det tidigare elektroniskt publicerade materialet även kommer att fastna på cellulosan.