Åklagare i München har lagt ner förundersökningen om spridning av pornografi mot Felix Somm, den tyske chefen för den amerikanska Internetleverantören Compuserve. Det uppgav företaget i ett pressmeddelande från München.

Beslutet innebär ett officiellt erkännande om att varken Somm eller Compuserve kan ta ansvar för vad någon sänder ut via internet och beslutet har därför stor betydelse för branschen.

Compuserve hade hotat med att dra sig ur Tyskland eftersom de tyska myndigheterna krävt att företaget skulle kontrollera vad som går ut till de anslutna kunderna.

I december stängde Compuserve på begäran av tyska domstolar tillträdet till 200 elektroniska diskussionsgrupper där diskussioner om sex förekom. Samtliga öppnades igen efter tre månader, utom fem vars diskussioner främst rörde pedofili.