En budkavle mot de krafter som vill liberalisera hanteringen med narkotika i Sverige och andra länder. Det initiativet togs i helgen av arbetarrörelsen vid en konferens.

- Vi känner att det finns krafter både i Sverige men framför allt bland socialdemokratiska kamrater i andra länder i Europa som har en friare syn på droger än den vi har, säger Niklas Nordström, ordförande i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), till TT.

- Då har vi känt att det behövs en ökad debatt och kunskap. Ett 60-tal ungdomar samlades därför i helgen på SSU:s kursgård Bommersvik utanför Södertälje. De skall sedan i sina hemlän genomföra en budkavle och ett upprop mot narkotikaliberalismen. Budkaveln skall sedan överlämnas till LO för fortsatt färd till fackföreningsrörelsen i Europa.

- Vi skall också se till att frågan kommer upp när ESP, Europas socialdemokratiska parti, har kongress i Malmö i början av juni. Vi vill vara en motkraft mot liberaliseringsförespråkarna, säger Niklas Nordström.