Tullen i Trelleborg får ingen kritik av justitieombudsmannen, JO, för beslutet att tvinga 200 ungdomar att klä av sig nakna för en så kallad ytlig kroppsbesiktning.

Ungdomarna kom i bussar från en stor musikfest (ravefest) i Berlin. Tullen misstänkte att festdeltagarna försökte föra med sig droger av olika slag. En person JO-anmälde tullens agerande.

JO konstaterar att tullens misstanke om brott var rimlig. JO höjer ändå ett varningens finger. Det är tveksamt om tullen bedömt varje ungdom individuellt före beslut om kroppsbesiktning.