George Soros, en av världens ledande valuta spekulanter, ser kapitalismen som ett hot mot demokratin. I en artikel som publiceras i en rad tidningar i världen, bl a Dagens Nyheter, efterlyser han fler regleringar, politiska åtgärder, bättre fördelning och internationellt samarbete som motvikt mot kapitalets makt.

Kapitalismen är ett mycket större hot än någonsin kommunismen, skriver han och dömmer samtidigt ut ekonomin som vetenskap. Den har ingen trovärdighet eftersom de ekonomiska teorierna i sig bidrar till marknadens spekulationer."