I veckan stoppade Internetuppkopplaren Algonet Hans Scheikes hemsida på Internet. Följande förklaring skickades av Algonet till Scheike:

Date: Wed, 8 Jan 1997 10:31:58 +0100 (MET)
From: AlgoNet Webmaster <www@algonet.se>
To: Insektens Forlag AB / Hans Scheike <scheike@algonet.se>
Subject: Era Websidor !

Hej !

Jag har funnit att du lagt upp websidor som strider mot våra
abonnemangsvillkor och har därför stängt av dem. Ditt abonnemang är, som
du märker, dock inte avstängt men kan komma i fråga om händelsen upprepas.
Här nedan följer ett utdrag ur abonnemangsvillkoren:

Avstängning av abonnemang

Algonet har rätt att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan
återbetalningsskyldighet, om kunden utnyttjar abonnemanget på ett
otillbörligt sätt.
Otillbörligt är spridande av olaglig, oetisk, rasistisk och
pornografisk information via egna Web-sidor.

\ Algonet Webmaster (for www questions only)

Hans Sheikes hemsida finns numera på följande adress:
http://www.flashback.se/~scheike