Norska interner får numera inte äta knäckebröd. I alla fall inte Wasa Frukost, ni vet det där ljusbruna knäcket med vallmofrön på. Problemet är att vallmon innehåller små mängder av svaga morfinämnen, som då kan synas på de urintester som görs då och då i fängelserna.

Så i stället för att reda ut om fångarna har haft hasch- och heroinparty på kvällen, eller bara ätit en smaskig knäckebrödsfrukost, förbjuder man helt enkelt Wasa Frukost i Norges alla fängelser.

Anledningen till att detta inte gjorts tidigare, är att man måste äta över 300 mackor innan man får ett positivt utslag. De enda fångar som därför kan feldiagnoseras är alltså sådana med akut och svår knäckebrödsslukningsmani.