Följande anmälan har kommit till P.O.:

"Jag anmäler härmed tidskriften FLASHBACK till Allmänhetens P O. Tidningen har publicerat mitt foto med namn, personnummer, bostadsadress och telefonnummer under rubriken - Stockholms våldtäktsmän 1990/91 och det på sida 48 av Flashback nr 3 juni 95.

Denna publicering har lett till att jag blev uppringd så gott som dagligen och anonymt hotad till livet. Folk ringde och sa att man vet precis hur jag ser ut därför man ska spana efter mig och slår till när jag minst anar det.

Detta är i korthet det budskap jag hör alltsedan 30/06-95. Det dröjde ända till 31/08-95 innan en röst avslöjade Flashbacks artikel, innan dess jag levde i total ovisshet om var ifrån man har fått tag på allt den information om mig eftersom jag blev aldrig kontaktad av denna tidning inför deras artikel.

Den 01/7-95 jag polis anmälde telefonhoten som trots det blev alltmer rå och väluttalad. Jag kände mig utlämnad eftersom hoten dök titt som tätt. Slutligen jag låste in mig 24 timmar om dagen i min bostad för jag kände mig verkligen otrygg då jag tog alla hot på allvar. Därför det är ingen tvekan om att tidningens publicering och dess rubricering har orsakat mig stort lidande och slagit min tillvaro i spillo. Slutligen jag undrar om det är fritt fram för Flashback att skylta hur som helst med min identitet och misshandla min integritet bara för att jag är dömd för något 1990. Därför jag ber Allmänhetens P O att undersöka om Flashbacks artikel bryter mot god journalist etik och i praktiken kan sätta min säkerhet i fara. Jag tycker att Flashbacks vinningslystnad får ej väga tyngre än den enskildes rättsäkerhet. Därför lämnar jag detta anmälan för rättslig prövning.

Tack på förhand och med vänlig hälsning.

Bennaceur Mohamed
Tisslingegatan 48 (2tr)
163 61 Spånga

Fotnot: Mohamed dömdes 1990 (Mål B 710/90 Avd: 12) till skyddstillsyn för att ha våldtagit en fyraårig flicka. Mohammed hade under samlaget hotat flickan med kniv och yttrat att han skulle knivhugga henne. Mohammed har även tidigare haft sexuellt umgänge med flickan (då hon bara var 3 år!!!), och gjort försök till samlag. I Flashback #3 finns totalt 62 våldtäktsmän utpekade med bild, adress, personnummer, telefonnummer, urdrag ur rättegångsdomarna m.m.