Försäljning av magic mushrooms, svamp med hallucinatoriska effekter, förbjuds i Nederländerna på måndag. Det står klart sedan en sammanslutning med försäljare av hallucinogena svampar förlorat mot staten i en domstol i fredags.

Psilocybin, den huvudsakliga kemiska substansen i svampen har varit förbjuden i landet sedan 1971. Svampen har trots detta funnits till försäljning eftersom det ansetts omöjligt att avgöra hur höga halter av den hallucinatoriska substansen den innehåller.

Förbudet på måndag sätter stopp för odling och försäljning av färska hallucinogena svampar, som i många fall växer vilt i Nederländerna. Det rör sig om totalt 186 arter. Att sälja torkade svampar är förbjudet sedan tidigare. Försäljarna har ännu inte tagit ställning till om de ska överklaga domen.

http://www.vlos.nl/