Enligt Folkhälsoinstitutet har 17% av Uppsalas ungdomar någon gång använt narkotika. Vanligast var hasch.