För några veckor sedan berättade vi att en av de utpekade våldtäktsmännen i Flashback #3 hade anmält tidningen Flashback till P.O. (Pressombudsmannen). Flashback har efteråt skickat en förklaring till utpekandet, vilket bl.a. ledde till följande brev från den upprörde anmälaren:

Dnr 280/95
Angående yttrande från tidningen Flashback.

Tidningen påstår att dess målsättning är att sprida och offentliggöra information som tidningen anser har ett allmänvärde. Tvärtom jag anser att det är tydligt att tidningen har inte velat diskutera själva ämnet som i sig kan ha ett allmänvärde. Men det som jag vänder mig starkt emot är att tidningen valde istället att exponera hela min identitet och därmed utsatte mig för onödig risk med fara för liv och hälsa.

Redaktörens yttrande är i stort sätt att försök att lasta över tidningens ansvar på dess läsare: "Att läsare av Flashback sedan tar lagen i egna händer och mordhotar offer i tidningen är givetvis beklagligt, och absolut inte tidningens baktanke".

Jag finner ingen förmildrande omständighet i redaktörens yttrande, tvärtom han insinuerar att Flashback skulle vara ett bättre forum på att avgöra i brottsmål än landets domstolar: "Flashback vill istället visa det absurda i rättsväsendet där exempelvis grova våldtäktsmän klarar sig med skyddstillsyn".

Jag har inget emot att tidningen vill visa "det absurda i rättsväsendet" eller visa det som är rätt alt. absurd i min dom. Men så har inte skett. Tidningen har istället valt att publicera allt data rörande min person enbart för att hänga ut mig på ett förlegat sätt som hör inte hemma i dagens rättssamhälle. Om nu detta inte var tidningens baktanke, varför i Herrens namn anstränga sig för att komma åt mitt foto genom att köpa en kopia av mitt senaste passansökan från rikspolisstyrelsen!!! Ytterligare bevis på tidningens baktanke är att deras artikel saknar foto på dem som blev utvisade och på dem som avled.

Redaktören förtydligar sin makt arrogans när han gör gällande att det är inte hans sak om tidningens läsare mordhotar mig. Och med facit i hand jag kan erkänna att Flashback artikel visserligen hade stor makt för att förstöra mitt liv. Allt jag vet med säkerhet är att jag levde ett tryggt liv ända tills Flashback nr 3 kom ut för att snabbt se hur min tillvarå slogs i spillo. Därför det är utom allt tvivel att tidningen ensam bär ansvaret för att ha utsatt mig för stor risk förenad med fara för mitt liv och säkerhet.

Slutligen jag önskar att ingen ska behöva uppleva det som tidningen utsatte mig för. Därför jag anser att lämpliga åtgärder bör tas mot Flashback så att liknande får aldrig hända igen. Dessutom jag finner det skälig att yrka på ersättning för dem kostnader som tidningen indirekt har tillfogat mig, i form av spårning av hoten hos Telia, byte av telefonnummer mm. plus eventuell kostnad för byte av identitet och byte av bostad.

Med vänlig hälsning

Mohamed Bennaceur
Tisslingeplan 48 (2tr)
163 61 Spånga