Det kan bli fritt fram att röka marijuana och hasch i Schweiz. Idag folkomröstar befolkningen om förslaget att avkriminalisera cannabis. Samtidigt tas beslut om det mycket kontroversiella programmet med gratis heroin till utvalda missbrukare ska få fortsätta.

Fyra år efter att Schweiz parlament röstade mot en avkriminalisering av cannabis, är det dags för folket att bestämma. Ett förslag har lagts fram som innebär att cannabiskonsumtion för personligt bruk tillåts för alla över 18 år. Förslaget stöds av flera politiska partier i regeringen som uppmanar medborgarna att rösta för en avkriminalisering vilket anses vara en "rimlig politik"

Argumenten för en legalisering går i stort sett ut på att "reglering och öppenhet" är bättre än "förbud och svarta marknader" samt att dagens förbud inte minskat konsumtionen. Istället för att importeras av kriminella grupper i samhället och säljas på gatorna kommer marijuana med tydligt deklarerad THC-halt att kontrolleras och säljas enligt tydliga regler i affärer, menar förespråkarna.

Förespråkarna menar också att en godtycklig och kostsam kriminalisering av konsumenterna tynger rättsystemet, samt att drogen är relativt ofarlig. Den allmänna opinionen är delad i ungefär hälften för och emot en cannabislegalisering.