Flashback anmäldes i september till Allmänhetens Pressombudsman. Orsaken var att man i sitt senaste nummer publicerat namn, adresser, fotografier och telefonnummer på ett drygt 60-tal våldtäktsmän. Pressombudsmannen skickade i torsdags följande brev till de berörda:

Mohamed Bennaceur
Tisslingegatan 48 (2tr)
163 61 Spånga

Med anledning av Er anmälan mot publikationen Flashback vill jag meddela följande.

PO skall pröva anmälningar mot publicitet i periodiska skrifter, varmed förstås skrifter som utkommer med minst fyra nummer per år. Det har framkommit att Flashback har en oregelbunden utgivning och att den inte utkommer så ofta som med fyra nummer per år. Mot denna bakgrund finner jag att anmälan gäller en skrift som inte faller inom ramen för PO:s verksamhet.

Anmälan avskrivs härmed från vidare handläggning.

Stockholm den 12 oktober 1995

Per-Arne Jigenius
Allmänhetens pressombudsman