Schweiz medborgare röstade igår ja för att landets omstridda program för gratis heroin till utvalda missbrukare blir permanent. Samtidigt röstade man nej till att cannabis ska bli tillåtet i Schweiz.

En majoritet av folket, 64 procent, sade igår nej till att avkriminalisera cannabis i Schweiz. En av de främsta orakerna var ängslan för att Schweiz skulle attrahera drogturism. Men också för canabisbrukets hälsorisker samt att marijuana ses som en inkörsport till missbruk av tyngre droger.

Samtidigt röstade 68 procent igår ja till ett permanentande av det nuvarande program där heroinister kan få ut heroin, eller dess syntetiska motsvarighet metadon, på recept.

I Schweiz har utvalda missbrukare redan i 14 år fått gratis heroin via kliniker. Missbrukarna erbjuds en ren och trygg plats där de kan ta heroinet.

Doseringen som missbrukarna får motarbetar abstinensbesvären men ger ingen känsla av välbehag. Patienterna får också terapi. Omkring 3 000 missbrukare deltar i programmet.

Systemets kritiker har menat att rehabiliteringsviljan hos heroinisterna inte förändrats av tillgången på drogen. Förespråkarna framhåller i stället att kriminaliteten minskar i hela samhället när missbrukarna inte behöver jaga pengar på olaglig väg, och att risken för dödsfall sjunker när drogintaget sker under mer kontrollerade former.