Leif Zeilon/Ericsson med förflutet i bl.a. BSS (Bevara Sverige Svenskt) och NRP (Nordiska Riks Partiet) har nu dragit igång en utbrytargrupp från Sverigedemokraterna kallat Hembygdspartiet.

Åsiktsmässigt är de ganska lika Sverigedemokraterna, men har dock något närmare band med Riksfronten (en mer militant nazistisk organisation som är motståndare till parlamentarismen, och förespråkare av ett kommande raskrig).

Hembygdspartiet har redan hunnit trycka upp 25 olika klistermärken (60 000 exemplar) och fem olika flygblad (80 000 exemplar).