Pälshandlaren Göran Larsson på Södermalm i Stockholm stänger sin butik efter trakasserier av djurrättsaktivister. Affären har han ägt i 40 år, men efter att döttrarna började få hotbrev så gav han till slut upp. Han blev Södermalms sista pälshandlare.

Pälshandlare runt om i landet har fått finna sig i att deras butiksfasader har blivit nedsprejade, lås limmade och skyltfönster krossade. Göran Larsson har ägt affären i 40 år och hade planerat att hålla öppet ett tag till. Men han säger sig nu ha fått nog.

Orsaken är döttrarna. I hotfulla brev från Djurens befrielsefront uppmanades de tidigare i somras att förmå Larsson "ta sin hand från djurplågeriet". I ett andra brevet skruvas tonläget upp ytterligare. Om Larssons döttrar inte presenterar "trovärdiga berättelser" om "övertalningsarbetet" kommer de att "betraktas som legala mål ... överallt, dygnet runt". Med slutklämmen: "Er inblandning är över när butiken är stängd för gott."

Enligt svenska Pälsbranschrådet finns det idag bara cirka 20 körsnärsföretag kvar. För 25 år sedan var de över 100. Och färre blir det.

Djurrättsalliansen säger i en kommentar: "Vi stödjer grupper som Djurens Befrielsefront, som med hjälp av icke-våldsmetoder, bryter mot lagen för att försvara djuren".

Pälshandlaren Göran Larsson stänger affären den 15 februari 2009.

Kampanj från Djurrättsalliansen mot Göran Larsson (PDF):
http://www.djurrattsalliansen.org/DRA_Soder.pdf

Djurens Befrielsefront:
http://www.djurensbefrielsefront.com/

Göran Larssons pälsaffär:
http://www.icity.se/butik/2221/Korsnar_Goran_Larsson.html