Sedan flera år tillbaka så erbjuder Flashback gratis uppkoppling mot Internet. Anonymt kan vem som helt ansluta sig, utan registrering. Nu utvecklar vi tjänsten ännu ett steg, och plockar bort kravet på användarnamn och lösenord. Vem som helst kan när som helst koppla upp sig. Du anger bara "flashback" som lösenord och användarnamn.

Username: flashback
Password: flashback
Modempoolsnummer: 0900-129 80 00

Flashback har inga abonnemangskostnader. Surfar du inget, betalar du inget. Du kopplar upp dig mot vårt 0900-nummer, mot vanlig lokalsamtalstaxa. Du kan sprida ditt "lösenord" och "användarnamn" till vem du vill.

10 öre per minut (kväller och helger)
18,5 öre per minut på (vardagar mellan 8-18)
Uppkopplingsavgiften är 37 öre

Dessutom har uppkopplingstiden, med hjälp av ny teknik, nu kortats med 15 sekunder.

http://www.flashback.biz