Den elake Peter Sotoas som på 80-talet gav ut den ytterst extrema tidningen Pure, (och resulterade i att Sotos fick $100.000 i böter), har sedan 1993 drivit tidningen Parasite istället.

En elak tidning som får tidningar som Answer Me! och Exit att framstå som riktigt gulliga och snälla i jämförelse. Till skillnad mot Pure (som var 10-20 gånger elakare, och troligtvis är det extremaste som någonsin blivit utgivet på undergroundscenen), så innehåller Parasite inga bilder.

Nu har dock även Parasite blivit för mycket för de amerikanska myndigheterna, och dess 20:e nummer är troligtvis också det sista. Parasite säljer inga lösnummer, utan endast prenumerationer.

12 nummer kostar $40, och kan beställas från:
Peter Sotos, Box 171, 2524 N. Lincoln, Chicago, Illinois 60614, USA