Den militanta nazistorganisationen Vitt Ariskt Motstånd återuppstår efter flera års vila. Ett flertal av VAM:s medlemmar har på senare år anslutit sig till Riksfronten - en annan militant nazistorganisation. VAM:s dåvarande tidning - Storm - ges idag ut av S.U.N.S (Stockholms Unga National Socialister).