Den fjärde upplagan av anarkistiska bokmässan kommer gå av stapeln den 15 juni i Stockholm, vid Skarpnäcks kulturhus. Bokmässan brukar ha omkring 1200 besökare, och är tänkt som en mötesplats för att sprida anarkistiska visioner.

Den är öppen för alla som är nyfikna på vad anarkismen innebär, och all verksamhet är självorganiserad av den anarkistiska rörelsen i Stockholm. Det kommer att finnas bokbord från radikala bokhandlare, förlag och organisationer, samtidigt som det anordnas bokpresentationer, workshops, föredrag, paneldiskussioner och filmvisningar löpande under hela dagen.

http://www.anarchistbookfairsweden.se
http://motkraft.net/2013/02/22/stockholm-anarkistisk-bokmassa-15-juni