I veckan beslutade Magnus (Frihetsfronten Väst) att stänga den mycket omdiskuterade arbetsförmedlingen som erbjuder svart arbetskraft på Internet. Magnus skriver bl.a. följande:

"Arbetsförmedlingen är tillfälligt stängd. På grund av tidsbrist har jag för närvarande ingen möjlighet att sköta förmedlingen på ett sådant sätt att servicen blir tillfredställande.

En verksamhet av det här slaget kräver regelbundna uppdateringar minst en gång per vecka. Då jag omöjligen kan erbjuda detta just nu har jag valt att låta Arbetsförmedlingen vila ett tag.

Till Er som pga den sista tidens inaktivitet från min sida är missnöjda kan jag bara be om ursäkt och önska Er lycka till med jobbsökandet.

En sak är dock säker: Arbetsförmedlingen kommer tillbaka! Jag vet att väldigt många under året som gått har knutit viktiga kontakter. Vår förmedling har behövts (och kommer att behövas så länge skattepolitiken ser ut som den gör).

Min målsättning är att Arbetsförmedlingen ska vara i full gång igen senast om sex månader. När verksamheten startar igen kommer detta att annonseras i swnet.jobs och swnet.diverse.