Följande filmer har censurerats i Sverige mellan januari 1995 och augusti 1996:

Private Film 17, porr, 252 sek
Nights of the running man, 59 sek
Stargate, 8 meter
Killer, totalförbud
Extreme Sex 1, porr, 308 sek
Midnight man, 55 sek
Rädda Willy 2, 73 meter
Yttersta gränsen, porr, 822 sek
3 Ninjas på krigsstigen, 109 sek
No contest, 126 sek
Private Film 24, porr, totalförbud
Private Film 25, porr, 13 min 46 sek
Desperado, totalförbud, överklagades, släpptes oklippt
Private Film 27, porr, totalförbud
Private Stories 1, porr, 90 sek
Private Video Magazine 26, porr, 88 sek
Deadly takeover, porr, 213 sek
Best of the best 3, 63 sek
Project shadowchaser 2, totalförbud
Till yttersta gränsen 2, porr, 9 min 30 sek
Lyx 2, porr, 113 sek
Bullet, 11 sek
Casino, 43 meter
A better tomorrow, 63 sek
Nya nyp 4, porr, 35 sek
Super Max's Magazine 3, porr, 7 min 16 sek
Vinterviken, 19 meter
Viva Europa, porr, 12 sek
Depraved Fantasies, porr, 5 min 3 sek
Extreme Sex 3, porr, 5 min 9 sek
Captured Beauty, porr, totalförbud
Penetrator 2, porr, 33 sek
Midnight obsession, porr, 4 min 53 sek
Till yttersta gränsen 3, porr, 16 min 47 sek
Private Stories 9, porr, 15 min 40 sek
Till yttersta gränsen 4, porr, 25 min 39 sek
Megameloner 3, porr, 88 sek

Övrigt: Sudden Impact granskades inför ett nysläpp. Den släpptes utan klipp.