Det är inget brott av en man att slå sin hustru, om det bara sker någon gång då och då. Det fastslog Italiens högsta appellationsdomstol på onsdagen. Det fall som domstolen tog ställning till gällde en svartsjuk siciliansk make som slagit sin hustru.

Men eftersom de "sporadiska episoderna" då kvinnan blev slagen växlades med stunder av frid och fröjd mellan makarna, borde mannen inte ha dömts till åtta månaders fängelse, menade domstolen.

Utslaget väckte ett ramaskri. Den sicilianske mannen, vars namn till följd av rättsreglerna inte avslöjades, sade att han inte vanemässigt slog sin hustru, utan bara emellanåt när han blev svartsjuk. Vid ett tillfälle var kvinnan tvungen att uppsöka sjukhus för sina skador.