Det har länge funnits planer på att starta en egen nyhetsgrupp på Usenet. Men det är inte bara att starta en grupp. För att kunna starta en grupp så behövs det flera som vill ha en flashback-grupp.

Vi har föreslagit att gruppen bör heta alt.flashback. Vad det slutliga namnet blir, och ifall det ens blir någon grupp, beror på er läsare.

Alla som vill se nyhetsgruppen alt.flashback bör posta inlägg i nyhetsgruppen alt.config i veckan. Där skall ni - på engelska - skriva att ni stödjer förslaget om att starta en alt.flashback-grupp.

Men observara ett endast om tillräckligt många gör inlägg, så kommer den att startas. Därför bör alla som läser detta skriva inlägg i veckan.

Vi upprepar:
- Inläggen skall skrivas i gruppen: alt.config
- Inläggen skall ha subject: alt.flashback
- Inläggen skall stödja förslaget om att alt.flashback bör startas