Den svenska webbplatsen Sexoffender.nu hänger ut dömda sexualbrottslingar med namn, personnummer, adress och i vissa fall bild. Nu ska Datainspektionen granska om listningen är olaglig.

Men Datainspektionen har en svår uppgift framför sig. Göran Gräslund, som är myndighetens generaldirektör, berättar att det finns en gråzon mellan vad som omfattas av PUL och vad som kan anses vara journalistisk verksamhet. PUL gäller nämligen inte inom journalistiken, men å andra sidan ska det då finnas ett allmänintresse för att kunna publicera uppgifterna.

En annan webbplats som kan bli aktuell i granskningen är den svenska sidan Kriminellt.com som inte bara pekar ut dömda sexualbrottslingar, utan även personer dömda för våldsbrott som exempelvis grov misshandel och mord.

Sexoffender.nu:
http://www.sexoffender.nu/

Kriminellt.com:
http://kriminellt.com/infusions/extended_member_database/extended_member.php

Flashback Forum: Sajt som hänger ut sexförbrytare granskas:
https://www.flashback.org/showthread.php?t=804567