Den tyska chefsåklagarmyndigheten försöker stänga av tillgången till en vänsterextrem hemsida i Holland. Detta verkar hittills inte ha lyckats, och det har tydligen inte lyckats förut heller. (Detta är alltså inte första gången de tyska myndigheterna försöker censurera webben.)

Radikals hemsida finns för tillfället på följande adress:
http://www.xs4all.nl/~tank/radikal/index.htm

Ifall hemsidan blir stoppad så finns det speglar på följande adresser:
http://burn.ucsd.edu/%7Eats/RADIKAL
http://www.jca.or.jp/~taratta/mirror/radikal
http://www.serve.com/~spg
http://huizen.dds.nl/~radikal
http://www.canucksoup.net/radikal/index.html
http://www.ecn.org/radikal
http://www.well.com/~declan/mirrors
http://www.connix.com/~harry/radikal/index.htm
http://www.charm.net/~gbarren/radikal