Från 1 november blir det straffbart att ha en hembränningsapparat hemma. Detta beslutade riksdagens socialutskott på onsdagen.

Den som har en hembranningsapparat kan dömas till böter eller ett års fängelse. När den nya alkohollagen började gälla 1 januari 1995 upphörde det uttryckliga straffansvaret för innehav av destillationsapparater. Istället belades "förberedelse till olovlig sprittillverkning" med straffansvar, och tanken
var att innehav av destillationsapparater skulle falla under den lagstiftningen.

Lagändringen tolkades istället som att det var fritt fram att ha hembränningsapparater hemma, bara de inte användes. Marknadsföringen av destillationsapparater blev alltmer ogenerad, samtidigt som polisen vid tillslag fick höra att apparaterna bara var prydnadsföremål. Men från 1 november hjälper alltså inte sådana invändningar om polisen hittar en apparat.

Socialutskottet konstaterar i sitt betänkande att användningen av hembränt har ökat de senaste åren, särskilt bland unga. Sedan tidigare har regeringen gett rikspolisstyrelsen, läkemedelsverket, folkhälsoinstitutet och alkoholinspektionen i uppdrag att kartlägga användningen av hemgjord sprit. Till 1 januari 1997 ska både kartlaggningen och förslag till åtgarder vara klara.