En statlig utredning föreslår förbud för banker att förmedla insatser och vinster mellan kunder i Sverige och utländska företag som sysslar med spel på internet, om de inte är godkända av staten. Det är möjligt, enligt utredningen, genom att spelföretag har en särskild detaljhandelskod i betalningssystemet.

Orsaken är att utredningen vill riva ned statens spelmonopol och öppna upp för kommersiella aktörer. Det anses nödvändigt att de spelföretag som följer reglerna och söker tillstånd i Sverige skyddas från otillåten utländsk konkurrens.

Dessutom föreslås ett förbud för internetoperatörer att förmedla kommunikation till IP-adresser och domännamn för spelsidor på internet som inte har tillstånd att verka i Sverige. Enligt utredningen skulle en sådan lagreglering inte strida mot yttrandefriheten. Listor på otillåtna IP-adresser och domännamn ska upprättas av tillståndsmyndigheten.

En framtida spelreglering (SOU 2008:124):
http://www.regeringen.se/sb/d/10283/a/117594