Den nazistiska organisationen "Nationella Alliansen" - som bl.a. har utpekats som VAM:s arvtagare - finns inte längre.

Organisationen uppmärksammades ordentligt i media under våren, då de fick skulden för attentaten mot tidningen Expo. Detta efter en artikel i deras egen tidning Info-14!. Samtliga postboxar och postgiron är nu avslutade.