Justitieminister Laila Freivalds meddelade nyligen att Sverige inte kommer att följa USA:s mönster och starta ett register över människor dömda för sexualbrott och övergrepp mot barn.

Registret var menat att användas för att arbetsgivare skulle kunna kolla upp om sökande till arbeten som innefattar barn är lämpliga för arbetet. Freivalds hävdar att exempelvis socialnämnder redan har rätt att få uppgifter från polisregistren, vilket gör ett pedofilregister värdelöst.