Marknadsdomstolen förbjuder Gula Tidningen att föra in annonser från företag som säljer olaglig avkodningsutrustning. Domen är en framgång för betal-TV-branschen som förlorar stora pengar på grund av att piratdekodrar florerar på marknaden.

En dekoder gör det möjligt för den som betalar, för att få tillgång till en betal-tv-kanal, att se programmen på sin tv. För att distributörerna inte ska gå miste om dessa inkomster är dekodrar som ej är kopplade till ett betal-TV-abonnemang förbjudna i Sverige.

Lagen gör det kriminellt att både tillverka, sälja, hyra ut och installera förbjuden utrustning. Branschen anser sig föra en ojämn kamp mot tillverkare och försäljare av den olagliga utrustningen. Särskilt som försäljningen ofta sker via postorder från utlandet.

För att nå kunder i Sverige är de illegala försäljarna beroende av att kunna annonsera i svenska media. Efter påtryckningar från betal-tv-företagen har praktiskt taget landets alla tidningar slutat föra in annonser för olaglig avkodningsutrustning.

Ett undantag är Gula Tidningen som, enligt branschen, utvecklats till ett viktigt annonsforum för illegala dekodrar, vilket marknadsdomstolen nu sätter stopp för. Domen förenas på begäran av branschföretagen inte med något vite. Orsaken är att Gula Tidningen under processens gång lovat branschen bot och bättring.