Enligt SVT:s programdirektör får nyheternas programledare inte bära slöja. Ett beslutet som kritiseras av det muslimska nätverket Svenska muslimer i samarbete, som nu har skickat en rapport till FN. Kitimbwa Sabuni säger till SVT:

"Vi vill att det här diskriminerande förbudet mot huvudduk för nyhetsankare upphävs. Vi tror att det vilar på mycket skakiga juridiska grundvalar och tycker det är viktigt att det prövas nu."
Ett konkret problem som nätverket lyfter fram är faktumet att ingen nyhetsprogramledare i SVT1 och SVT2 bär huvudduk. Ett hinder för att detta ska ske är ett policybeslut från 2008. I beslutet står det bl.a. att:

"SVT och dess företrädare ska uppträda opartiskt i förhållande till olika trossamfund."
http://www.svt.se/kultur/svt-far-kritik-for-forbud-mot-huvudduk